Wil je graag turnen of dansen? Kom dan gerust een kijkje nemen !

Wil je graag turnen of dansen? Kom dan gerust een kijkje nemen !

Visie en missie

 
 
Visie

T.T.V. Jeugd wil door leiding, begeleiding, en ontwikkeling van talent en positieve trainingsopvattingen, een goede en tijdige doorstroming van haar jeugdleden bewerkstelligen, individueel rekening houdend met leeftijd, belasting, aanleg, vaardigheid, sociale achtergrond, interesse en ambitie.

Missie

De optimale ontplooiing van de jeugdleden staat centraal. Natuurlijk dient rekening gehouden te worden met leeftijd, belasting, aanleg, vaardigheid, sociale achtergrond (persoonlijke omstandigheden), interesse, en ambitie.
De ontwikkeling van het talent van de jeugdgymnast/danser en een positieve ingesteldheid zal een goede tijdige doorstroming bevorderen. Tevens zal het de sportieve en sociale opvoeding van de jeugdleden ten goede komen. Voor een praktische uitvoering zijn goede (bege)leiders noodzakelijk. Ze bezitten kennis en ervaring, ze kunnen werken in teamverband samen met de trainer, zijn prestatief ingesteld, enthousiast, kunnen omgaan met de jeugd.
Niet alleen prestatie, maar naast plezier is ook presentatie (van team en persoon) belangrijk. Bij de jeugd ligt de nadruk vooral op de turn/dansopleiding en zijn de prestaties minder belangrijk en ondergeschikt aan het opleiden.
Wanneer de opleiding succesvol is, zullen de prestaties ook zichtbaar worden.

Jeugdopleidingsplan

De jeugdwerking van T.T.V. bekleedt een centrale plaats in het sportieve beleid van de club.
De club wenst dan ook via een kwaliteitsvol jeugdbeleid de continuïteit van de vereniging te ondersteunen en ze verder uit te bouwen.
De jeugdgymnasten/dansers van T.T.V. zullen trachten technisch verzorgd, attractief & kwaliteitsvol te turnen/dansen gebaseerd op de volgende pijlers:
* Respect
* Groepssfeer
* Vertrouwen
* Vriendschap

Kenmerken hierbij zijn:
* Houding
* Zuiver bewegingspatroon
* Kracht
* Lenigheid
* Vormspanning
* Zelfvertrouwen
* Doorzettingsvermogen
* Kameraadschap
* Verantwoordelijkheid
* Motivering

De focus in de trainingen (en eventuele wedstrijden) liggen in het aspect van:
* Techniek
* Kwaliteit van uitvoering
* Creativiteit
* Durf
* Samenwerking
* Begrip en respect voor elkaar 
* Vertrouwen en vriendschap (als gevolg van begrip en respect voor elkaar)

Binnen de jeugdopleiding moet de jeugdgymnast/danser centraal staan. Er zal worden ingespeeld op de individuele persoonlijkheid van elk van onze leden.
De prestaties en resultaten van wedstrijden zullen in dienst moeten staan van die opleiding.
Uiteraard staat het belang van de jeugdgymnast boven het belang van de jeugdtrainer.
Alle betrokkenen binnen de jeugdopleiding staan open en positief tegenover elkaar, eventuele kritiek is opbouwend van aard en wordt op het juiste moment, de juiste plaats en de juiste manier naar voren gebracht.

T.T.V. draagt Fair-Play, inzet, en respect hoog in het vaandel.
Met dit jeugdplan stelt T.T.V. zijn aanpak voor in het kader van de jeugdopleiding.
Dit plan dient als handleiding voor de jeugdcoördinatie, trainers, afgevaardigden, leden en ouders.
Met dit plan nemen we ook de gelegenheid te baat om een paar leefregels en afspraken duidelijk te maken om de goede werking van deze club niet in gedrang te laten komen en de continuïteit te bevestigen.
De goede naam die onze club verworven heeft op het gebied van jeugdwerking willen we alleszins verder zetten en verder verbeteren ten einde de kwaliteit van onze jeugdleden te optimaliseren .
Het jeugdopleidingsplan is besproken en kenbaar gemaakt onder alle trainers, en wordt via onze website kenbaar gemaakt aan de ouders en de leden van T.T.V.
 

Foto's

 
 

Sponsors